top of page

ARDUINO IOT CLOUD ile NodeMCU Servo Kontrolü

Bu uygulamamızda ARDUİNO IOT CLOUD uygulamasında oluşturacağımız Joystick widget ile NodeMCU kartımıza bağlı servo motorumuzu kontrol edeceğiz.


Bu uygulamada kullanacağımız malzemeler;


 • NodeMCU

 • Servo Motor

 • Jumper Kablolar

Öncelikle devremizi şemada gördüğümüz şekilde kuruyoruz.


Things başlığı altında Servo isminde yeni bir proje açıyoruz.


1)Servo projesinin içinde position isminde bir variable ekliyoruz.

2) NodeMCU’muzu projeye ekliyoruz.

3)Wifi bağlantısını yapıyoruz.


Servo isminde yeni bir Dashboard ekliyoruz.


Dashboardumuza slider ekliyoruz 0-180 aralığında.


Sliderımızla belirlediğimiz açıyı projemiz okuyabilsin diye position isminde value widget ekliyoruz.


Dashboard'umuzun son hali.

Kodumuzu yazıp NodeMCU ESP8266’mıza ekliyoruz.


Codes:


#include "thingProperties.h"
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
 // Initialize serial and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 myservo.attach(14); 
 // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
 delay(1500); 
 // Defined in thingProperties.h
 initProperties();
 // Connect to Arduino IoT Cloud
 ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
 /*
   The following function allows you to obtain more information
   related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
   the higher number the more granular information you’ll get.
   The default is 0 (only errors).
   Maximum is 4
 */
 setDebugMessageLevel(2);
 ArduinoCloud.printDebugInfo();
}

void loop() {
 ArduinoCloud.update();
 // Your code here 
}

void onPositionChange() {
 // Add your code here to act upon Position change
 myservo.write(position);
}

Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page