top of page

Arduino ve mBlock ile Buton ve Led Kontrolü (IF-ELSE Yapısı)

Bu uygulamamızda mBlock programında yazacağımız kod ile Arduino kartımıza bağladığımız bir butonu dijital olarak okuyup, gelen veriye göre LED imizin yanıp sönmesini sağlayacağız. Bu işlemi yaparken IF-ELSE yapısını kullanacağız. Bu uygulamada kullanacağımız malzemelerimiz;


  • Arduino UNO

  • 5mm LED

  • 220R veya 330R Direnç

  • Push Buton

  • 10K Direnç

  • Jumper Kablolar (E-E)

  • Breadboard
Devremizi bu şemaya göre kurup bağlantılarımızı yapıyoruz.


Kodumuzu aşağıdaki gibi adım adım oluşturuyoruz.


Kodunuzu oluşturduktan sonra üst menüde yer alan BOARD menüsünden Arduino UNO kartının seçili olduğundan emin olun. Sonrasında CONNECT menüsünden Serial Port a tıklayarak kartınızın bağlı bulunduğu COM portunu seçin ve kodunuzu yükleyin.


 

Blok Açıklamaları


read digital pin ...

Bu blok numarasını belirttiğiniz pinde bulunan sinyal değerini dijital olarak okumanızı sağlar. Giriş sinyalini HIGH(1) ya da LOW(0) olarak okuyabilirsiniz.

if-else

IF-ELSE(EĞER-DEĞİLSE) yapısının nasıl çalıştığına bakalım. IF-ELSE yapısını bir koşul belirteci olarak düşünebilirsiniz. Tasarladığınız sistemin hangi durumlarda çalışıp çalışmayacağını bu yapıyı kullanarak belirtebilirsiniz.


Öncelikle dikkat edilmesi istenen koşul durumumuzu “if” (EĞER) bloğu içinde belirtmemiz gerekiyor. Bu blok içinde bir sorgulama işlemi yaratıyoruz. (Okunan 2. dijital pin değeri 1 mi?)


Eğer bu sorumuzun cevabı evet ise yani koşul sağlanıyorsa, if bloğu içinde yazılan kodlar geçerli olacak ve bu kısım çalışarak 13 dijital pinine HIGH (1) (5V) değerini gönderecektir.


Sorumuzun cevabı hayır ise yani koşul sağlanmıyorsa, bu durumda else bloğu içinde yazılan kodlar geçerli olacak ve bu kısım çalışarak 13 dijital pinine LOW (0) (0V) değerini gönderecektir.


Bu örnekte dijital bir işlem yaptığımız için sadece 2 durumlu bir ihtimalimiz var. Farklı durumlarda birden fazla ihtimal için birden fazla if yapısı kurabilirsiniz. Aynı koşula bağlı else durumu ise yalnızca 1 tane olabilir. Else durumu belirttiğiniz koşul dışında kalan tüm durumları kapsar.

Comments


Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page