top of page

Blynk Sanal Pin Kullanımı

Blynk uygulaması donanımınızdaki Dijital ve Analog I / O pinleri doğrudan kontrol edebilir. Bu pinleri meşgul etmek istemediğiniz veya yetersiz kaldığı durumlar için Blynk uygulamasındaki sanal pinleri kullanabilirsiniz. Bu pinler aracılığı ile herhangi bir veriyi donanımınıza gönderip alabilirsiniz. Harici kütüphaneler ve özel işlevler eklemek istediğiniz durumlar için de kullanılabilir.


Sanal pinleri donanımınızdaki fiziksel GPIO pinlerinden ayırdığınızdan emin olun. Sanal pinlerin herhangi bir fiziksel karşılığı yoktur.


Blynk.virtualWrite(pin, value) komutunu kullanarak herhangi bir veri gönderebilir ve BLYNK_WRITE(vPIN) komutu ile veri alabilirsiniz.


Sanal pin değerleri string olarak gönderilir ve kullanacağınız veri için donanımınızın müsaade ettiği sınırlarda işlem yapabilirsiniz.


Gelen verileri istediğiniz tipte kullanabilir ve ham veri parametrelerini alabilirsiniz.

param.asInt();
param.asFloat();
param.asDouble();
param.asStr();
param.getBuffer()
param.getLength()
 

Blynk.virtualWrite(vPin, value) Kullanımı

Veri göndermek için bu komutu kullandığınızda BlynkTimer kullanın. Aksi takdirde donanımınızın sunucu ile bağlantısı kesilebilir.

// “string” tipi veri gönder
Blynk.virtualWrite(pin, "abc");

// “integer” tipi veri gönder
Blynk.virtualWrite(pin, 123);

// “float” tipi veri gönder
Blynk.virtualWrite(pin, 12.34);

// dizi halinde veri gönder
Blynk.virtualWrite(pin, "hello", 123, 12.34);

// RAW veri gönder
Blynk.virtualWriteBinary(pin, buffer, length);
 

BLYNK_WRITE(vPIN) Kullanımı

BLYNK_WRITE, cihaz sunucudan (veya uygulamadan) sanal pin değerinin her güncellemesini aldığında çağrılan bir fonksiyondur.

BLYNK_WRITE(V0)
{   
  int value = param.asInt(); // integer olarak değer al
  // parametrenin birden fazla değer içerdiği durumlarda:
  int x = param[0].asInt();
  int y = param[1].asInt();
}

BLYNK_WRITE hiçbir döngü veya fonksiyonun içinde kullanılamaz. Bu bağımsız bir fonksiyondur.


 

BLYNK_READ(vPIN) Kullanımı

BLYNK_READ, cihazın geçerli sanal pin değerini sunucuya göndermesi istendiğinde çağrılan fonksiyondur.

BLYNK_READ(V0)
{
  Blynk.virtualWrite(V0, newValue);
}

Sanal pinlerin farklı şekillerde kullanımlarını sayfamızda yer alan uygulama örneklerinde görebilirsiniz.

コメント


Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page