top of page

Engelden Kaçan Robot

Bu projemizde Arduino Uno kartına bağlanan Ultrasonik Mesafe sensörünü kullanarak Engelden Kaçana Robot yapılacaktır. Sağ, sol ve ileri yönlerinin kontrolü için 3 adet Ultrasonik Mesafe Sensörü kullanmak yerine 1 adet Ultrasonik Mesafe Sensörünü Servo Motora bağlıyoruz. Böylece engel algılandığı zaman Servo'nun hareketleriyle yön belirleme yapılacaktır. Proje için kullanacağımız malzemeler:

 • Arduino UNO

 • 2WD Robot Araba Kiti

 • 9V Pil

 • L298N Motor Sürücü

 • 2 Adet DC Motor

 • 1 Adet Servo Motor

 • HC-SR04

 • Jumper Kablolar

Devre şeması aşağıdaki gibi verilmiştir.


Öncelikle DC Motor pinlerini ve HC-SR04'ün pinlerini tanımlayarak kodlamaya başlıyoruz.

#define in1 2
#define in2 4
#define enA 10

#define in3 6
#define in4 5
#define enB 9

#define trig 13
#define echo 12
#define max_mesafe 100

Kullanacağımız birimleri tanımlıyoruz.

Servo servo;
NewPing dalga(trig, echo, max_mesafe);

unsigned int uzaklik;
unsigned int on_uzaklik;
unsigned int sol_uzaklik;
unsigned int sag_uzaklik;
unsigned int zaman;

void setup() içerisinde pinlerin modunu tanımlıyoruz ve Servo'nun bağlı olduğu pini belirtiyoruz.

 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(enB, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 pinMode(in3, OUTPUT);
 pinMode(in4, OUTPUT);
 servo.attach(8);

void loop() içerisinde fonksiyon basamaklarını yazıyoruz. Robotun hızını belirliyoruz.

 digitalWrite(enA, 2);
 digitalWrite(enB, 2);

Uzaklık mesafesini ayarlayarak robotun hareketlerini uzaklığa göre kodluyoruz.

 servo.write(90);
 sensor_olcum();
 on_uzaklik = uzaklik;
 if (on_uzaklik > 25 || on_uzaklik == 0)
 {
  ileri();
 }

İleri, geri, sağ, sol ve dur fonksiyonlarını yaratıyoruz.

void ileri()
{
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);
 
 digitalWrite(in3, LOW);
 digitalWrite(in4, HIGH);
 delay(200);
}

Sensörün ölçümü ve hareketiyle ilgili yazmamız gereken fonksiyonu yazıyoruz.

void sensor_olcum()
{
 delay(50);
 zaman = dalga.ping();
 uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
}

Kodların tamamı aşağıda verilmiştir.

#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>

#define in1 2
#define in2 4
#define enA 10

#define in3 6
#define in4 5
#define enB 9

#define trig 13
#define echo 12
#define max_mesafe 100

Servo servo;
NewPing dalga(trig, echo, max_mesafe);

unsigned int uzaklik;
unsigned int on_uzaklik;
unsigned int sol_uzaklik;
unsigned int sag_uzaklik;
unsigned int zaman;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(enB, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 pinMode(in3, OUTPUT);
 pinMode(in4, OUTPUT);
 servo.attach(8);


}

void loop() {
 delay(500);
 digitalWrite(enA, 2);
 digitalWrite(enB, 2);
 servo.write(90);
 sensor_olcum();
 on_uzaklik = uzaklik;
 if (on_uzaklik > 25 || on_uzaklik == 0)
 {
  ileri();
 }
 else
 {
  dur();
  servo.write(180);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sol_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(0);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sag_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(90);
  delay(300);
  if (sag_uzaklik > sol_uzaklik)
  {
   sag();
   delay(200);
   ileri();
  }
  else if (sol_uzaklik > sag_uzaklik)
  {
   sol();
   delay(200);
   ileri();
  }
  if (sol_uzaklik = sag_uzaklik)
  {
   geri();
  }
 }
}

void ileri()
{
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);
 
 digitalWrite(in3, LOW);
 digitalWrite(in4, HIGH);
 delay(200);
}
void geri()
{


 digitalWrite(in1, HIGH);
 digitalWrite(in2, LOW);

 digitalWrite(in3, HIGH);
 digitalWrite(in4, LOW);
 delay(200);
}
void sol()
{
 digitalWrite(in1, HIGH);
 digitalWrite(in2, LOW);
 

 digitalWrite(in3, LOW);
 digitalWrite(in4, HIGH); 
 delay(200);

}
void sag()
{

 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);


 digitalWrite(in3, HIGH);
 digitalWrite(in4, LOW); 
 delay(200);

}
void dur()
{

 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, LOW); 


 digitalWrite(in3, LOW);
 digitalWrite(in4, LOW); 
 delay(200);

}
void sensor_olcum()
{
 delay(50);
 zaman = dalga.ping();
 uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
}


Comments


Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page