top of page

ESP32-CAM Robot

Nesnelerin İnterneti alanında kullanılmak üzere piyasaya sürülmüş olan mikrokontrolcü, ESP32-CAM kameralı bir modüldür. Üzerinde elde edilen görüntüleri saklayabilmek adına hafıza kartı girişi mevcuttur. 5V 2A’lik dahili regülatör bulunmaktadır.

Uzaktan kamera görüntüsü almak istediğiniz projeler için hem donanım, hem yazılım desteği için mükemmel bir karttır. Küçük boyutları sayesinde, her türlü proje için yer avantajı sağlar. Modül kamerasız bir şekilde de kullanılabilir, kamerayı söküp takabileceğiniz, kolay kullanışlı bir sokete sahip. Modül çekilen fotoğrafları hafıza kartına kaydedebileceği gibi, kablosuz ağ üzerinden bir sunucuya yükleyebilir veya ağ içinde canlı görüntüleme yapılabilir.


ESP32-CAM kartı için öncelikle birkaç düzenleme yapmamız gerekmektedir. Kartın tanımını yapabilmek için ARDUINO IDE’yi açıyoruz. Aşağıda belirtildiği gibi Tercihler kısmına girerek ESP32-CAM modülünün linkini (https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json) kaydediyoruz.


Daha sonra kodlama aşamasına geçmeden önce kart seçimini aşağıdaki gibi yapıyoruz.


Aşağıdaki gibi ESP32-CAM modülüne kod atabilmek için USB-TTL bir dönüşütürücü kullanılmaktadır. Kod atmak için gerekli olan en önemli nokta IO0 pininin resetlenmek amacı ile GND pinine bağlanması gerekmektedir. Kod atılma esnasında yükleme kısmına geçene dek arkasında bulunan Reset Tuşuna basılı tutulur daha sonra Seri Port ekranında IP Adresini alabilmek için IO0’daki kablo çıkartılarak tekrar Reset Tuşuna basılır. Böylece kod yükleme aşamalarını öğrenmiş olduk.

ESP32-CAM ile ilgili bilmememiz gereken detayları öğrendikten sonra projeye geçebiliriz. ESP32-CAM’in kamera modülünden yararlanarak anlık görüntü alacağız. Proje malzemelerimiz aşağıda verilmiştir.

 • ESP32-CAM

 • 5V Regülatör (AMS1117)

 • 470u F Kondansatör

 • Li-Po Pil

 • Mini L298N Motor Sürücü

 • 2 Adet 500rpm N20 Mikro DC Motor

 • 3D Print SMARS

Malzemeleri toparladıktan sonra 3D Printer’dan gövde çıktısını alarak aşağıdaki gibi devre şemasını kuruyoruz.


Devreyi kurduktan sonra kodlama kısmına geçebiliriz. Öncelikle eklememiz gereken kütüphaneleri ekliyoruz.

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "soc/soc.h"       
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"  
#include "esp_http_server.h"

Wi-Fi üzerinden bir kontrol gerçekleştirileceği için Wi-Fi kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz.

const char* ssid = "Kullanıcı adı";
const char* password = "Kullanıcı şifre";

Projemizde amacımız kamerayı en iyi şekilde kullanmak olduğu için kamera modülünü tanımlıyoruz.

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

ESP32-CAM AI-Thinker kartı için OV2640 kamera pin ataması yapılır.

 #define PWDN_GPIO_NUM  32
 #define RESET_GPIO_NUM  -1
 #define XCLK_GPIO_NUM   0
 #define SIOD_GPIO_NUM   26
 #define SIOC_GPIO_NUM   27
 
 #define Y9_GPIO_NUM    35
 #define Y8_GPIO_NUM    34
 #define Y7_GPIO_NUM    39
 #define Y6_GPIO_NUM    36
 #define Y5_GPIO_NUM    21
 #define Y4_GPIO_NUM    19
 #define Y3_GPIO_NUM    18
 #define Y2_GPIO_NUM    5
 #define VSYNC_GPIO_NUM  25
 #define HREF_GPIO_NUM   23
 #define PCLK_GPIO_NUM   22

Motor pinleri tanımlanır.

#define MOTOR_1_PIN_1  14
#define MOTOR_1_PIN_2  15
#define MOTOR_2_PIN_1  13
#define MOTOR_2_PIN_2  12

IP Adresinde görünmesini istediğimiz görüntü için kodlamaya devam edilir. Aracın hareketlerini yönelimleri tanımlanır. IP Adresinde karşımıza çıkacak butonlar ile doğru orantılı çalışması için bu adım önemlidir.

 if(!strcmp(variable, "forward")) {
  Serial.println("Forward");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 1);
 }
 else if(!strcmp(variable, "left")) {
  Serial.println("Left");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 0);
 }
 else if(!strcmp(variable, "right")) {
  Serial.println("Right");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 1);
 }
 else if(!strcmp(variable, "backward")) {
  Serial.println("Backward");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 0);
 }
 else if(!strcmp(variable, "stop")) {
  Serial.println("Stop");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 0);
 }

void setup() içerisine görüntü şeması ve Seri Port ekranına yazdırılacak detaylar kodlanır.


void setup() {
 WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); 
 
 pinMode(MOTOR_1_PIN_1, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_1_PIN_2, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_2_PIN_1, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_2_PIN_2, OUTPUT);
 
 Serial.begin(115200);
 Serial.setDebugOutput(false);
 
 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; 
 
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }
 
 
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }
 
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 
 Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 
 startCameraServer();
}

Kodların tamamı aşağıda verilmiştir.


#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "soc/soc.h"       
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"  
#include "esp_http_server.h"

const char* ssid = "Kullanıcı-adı";
const char* password = "Kullanıcı-şifre";

#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM_B
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
#if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
 #define PWDN_GPIO_NUM  -1
 #define RESET_GPIO_NUM  -1
 #define XCLK_GPIO_NUM  21
 #define SIOD_GPIO_NUM  26
 #define SIOC_GPIO_NUM  27
 
 #define Y9_GPIO_NUM   35
 #define Y8_GPIO_NUM   34
 #define Y7_GPIO_NUM   39
 #define Y6_GPIO_NUM   36
 #define Y5_GPIO_NUM   19
 #define Y4_GPIO_NUM   18
 #define Y3_GPIO_NUM    5
 #define Y2_GPIO_NUM    4
 #define VSYNC_GPIO_NUM  25
 #define HREF_GPIO_NUM  23
 #define PCLK_GPIO_NUM  22

#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM)
 #define PWDN_GPIO_NUM   -1
 #define RESET_GPIO_NUM  15
 #define XCLK_GPIO_NUM   27
 #define SIOD_GPIO_NUM   25
 #define SIOC_GPIO_NUM   23
 
 #define Y9_GPIO_NUM    19
 #define Y8_GPIO_NUM    36
 #define Y7_GPIO_NUM    18
 #define Y6_GPIO_NUM    39
 #define Y5_GPIO_NUM    5
 #define Y4_GPIO_NUM    34
 #define Y3_GPIO_NUM    35
 #define Y2_GPIO_NUM    32
 #define VSYNC_GPIO_NUM  22
 #define HREF_GPIO_NUM   26
 #define PCLK_GPIO_NUM   21

#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM)
 #define PWDN_GPIO_NUM   -1
 #define RESET_GPIO_NUM  15
 #define XCLK_GPIO_NUM   27
 #define SIOD_GPIO_NUM   25
 #define SIOC_GPIO_NUM   23
 
 #define Y9_GPIO_NUM    19
 #define Y8_GPIO_NUM    36
 #define Y7_GPIO_NUM    18
 #define Y6_GPIO_NUM    39
 #define Y5_GPIO_NUM    5
 #define Y4_GPIO_NUM    34
 #define Y3_GPIO_NUM    35
 #define Y2_GPIO_NUM    17
 #define VSYNC_GPIO_NUM  22
 #define HREF_GPIO_NUM   26
 #define PCLK_GPIO_NUM   21

#elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
 #define PWDN_GPIO_NUM   32
 #define RESET_GPIO_NUM  -1
 #define XCLK_GPIO_NUM   0
 #define SIOD_GPIO_NUM   26
 #define SIOC_GPIO_NUM   27
 
 #define Y9_GPIO_NUM    35
 #define Y8_GPIO_NUM    34
 #define Y7_GPIO_NUM    39
 #define Y6_GPIO_NUM    36
 #define Y5_GPIO_NUM    21
 #define Y4_GPIO_NUM    19
 #define Y3_GPIO_NUM    18
 #define Y2_GPIO_NUM    5
 #define VSYNC_GPIO_NUM  25
 #define HREF_GPIO_NUM   23
 #define PCLK_GPIO_NUM   22

#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM_B)
 #define PWDN_GPIO_NUM   -1
 #define RESET_GPIO_NUM  15
 #define XCLK_GPIO_NUM   27
 #define SIOD_GPIO_NUM   22
 #define SIOC_GPIO_NUM   23
 
 #define Y9_GPIO_NUM    19
 #define Y8_GPIO_NUM    36
 #define Y7_GPIO_NUM    18
 #define Y6_GPIO_NUM    39
 #define Y5_GPIO_NUM    5
 #define Y4_GPIO_NUM    34
 #define Y3_GPIO_NUM    35
 #define Y2_GPIO_NUM    32
 #define VSYNC_GPIO_NUM  25
 #define HREF_GPIO_NUM   26
 #define PCLK_GPIO_NUM   21

#else
 #error "Camera model not selected"
#endif

#define MOTOR_1_PIN_1  14
#define MOTOR_1_PIN_2  15
#define MOTOR_2_PIN_1  13
#define MOTOR_2_PIN_2  12

static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";

httpd_handle_t camera_httpd = NULL;
httpd_handle_t stream_httpd = NULL;

static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R"rawliteral(
<html>
 <head>
  <title>ESP32-CAM Robot</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
   body { font-family: Arial; text-align: center; margin:0px auto; padding-top: 30px;}
   table { margin-left: auto; margin-right: auto; }
   td { padding: 8 px; }
   .button {
    background-color: #ee8449;
    border: none;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    font-size: 18px;
    margin: 6px 3px;
    cursor: pointer;
    -webkit-touch-callout: none;
    -webkit-user-select: none;
    -khtml-user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
    user-select: none;
    -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
   }
   img { width: auto ;
    max-width: 100% ;
    height: auto ; 
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>ESP32-CAM Robot</h1>
  <img src="" id="photo" >
  <table>
   <tr><td colspan="3" align="center"><button class="button" onmousedown="toggleCheckbox('forward');" ontouchstart="toggleCheckbox('forward');" onmouseup="toggleCheckbox('stop');" ontouchend="toggleCheckbox('stop');">Ileri</button></td></tr>
   <tr><td align="center"><button class="button" onmousedown="toggleCheckbox('left');" ontouchstart="toggleCheckbox('left');" onmouseup="toggleCheckbox('stop');" ontouchend="toggleCheckbox('stop');">Sol</button></td><td align="center"><button class="button" onmousedown="toggleCheckbox('stop');" ontouchstart="toggleCheckbox('stop');">Dur</button></td><td align="center"><button class="button" onmousedown="toggleCheckbox('right');" ontouchstart="toggleCheckbox('right');" onmouseup="toggleCheckbox('stop');" ontouchend="toggleCheckbox('stop');">Sag</button></td></tr>
   <tr><td colspan="3" align="center"><button class="button" onmousedown="toggleCheckbox('backward');" ontouchstart="toggleCheckbox('backward');" onmouseup="toggleCheckbox('stop');" ontouchend="toggleCheckbox('stop');">Geri</button></td></tr>          
  </table>
  <script>
  function toggleCheckbox(x) {
   var xhr = new XMLHttpRequest();
   xhr.open("GET", "/action?go=" + x, true);
   xhr.send();
  }
  window.onload = document.getElementById("photo").src = window.location.href.slice(0, -1) + ":81/stream";
 </script>
 </body>
</html>
)rawliteral";

static esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req){
 httpd_resp_set_type(req, "text/html");
 return httpd_resp_send(req, (const char *)INDEX_HTML, strlen(INDEX_HTML));
}

static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
 camera_fb_t * fb = NULL;
 esp_err_t res = ESP_OK;
 size_t _jpg_buf_len = 0;
 uint8_t * _jpg_buf = NULL;
 char * part_buf[64];

 res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
 if(res != ESP_OK){
  return res;
 }

 while(true){
  fb = esp_camera_fb_get();
  if (!fb) {
   Serial.println("Camera capture failed");
   res = ESP_FAIL;
  } else {
   if(fb->width > 400){
    if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
     bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
     esp_camera_fb_return(fb);
     fb = NULL;
     if(!jpeg_converted){
      Serial.println("JPEG compression failed");
      res = ESP_FAIL;
     }
    } else {
     _jpg_buf_len = fb->len;
     _jpg_buf = fb->buf;
    }
   }
  }
  if(res == ESP_OK){
   size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
   res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
  }
  if(res == ESP_OK){
   res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
  }
  if(res == ESP_OK){
   res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
  }
  if(fb){
   esp_camera_fb_return(fb);
   fb = NULL;
   _jpg_buf = NULL;
  } else if(_jpg_buf){
   free(_jpg_buf);
   _jpg_buf = NULL;
  }
  if(res != ESP_OK){
   break;
  }
  
 }
 return res;
}

static esp_err_t cmd_handler(httpd_req_t *req){
 char* buf;
 size_t buf_len;
 char variable[32] = {0,};
 
 buf_len = httpd_req_get_url_query_len(req) + 1;
 if (buf_len > 1) {
  buf = (char*)malloc(buf_len);
  if(!buf){
   httpd_resp_send_500(req);
   return ESP_FAIL;
  }
  if (httpd_req_get_url_query_str(req, buf, buf_len) == ESP_OK) {
   if (httpd_query_key_value(buf, "go", variable, sizeof(variable)) == ESP_OK) {
   } else {
    free(buf);
    httpd_resp_send_404(req);
    return ESP_FAIL;
   }
  } else {
   free(buf);
   httpd_resp_send_404(req);
   return ESP_FAIL;
  }
  free(buf);
 } else {
  httpd_resp_send_404(req);
  return ESP_FAIL;
 }

 sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
 int res = 0;
 
 if(!strcmp(variable, "forward")) {
  Serial.println("Forward");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 1);
 }
 else if(!strcmp(variable, "left")) {
  Serial.println("Left");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 0);
 }
 else if(!strcmp(variable, "right")) {
  Serial.println("Right");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 1);
 }
 else if(!strcmp(variable, "backward")) {
  Serial.println("Backward");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 1);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 0);
 }
 else if(!strcmp(variable, "stop")) {
  Serial.println("Stop");
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_1_PIN_2, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_1, 0);
  digitalWrite(MOTOR_2_PIN_2, 0);
 }
 else {
  res = -1;
 }

 if(res){
  return httpd_resp_send_500(req);
 }

 httpd_resp_set_hdr(req, "Access-Control-Allow-Origin", "*");
 return httpd_resp_send(req, NULL, 0);
}

void startCameraServer(){
 httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
 config.server_port = 80;
 httpd_uri_t index_uri = {
  .uri    = "/",
  .method  = HTTP_GET,
  .handler  = index_handler,
  .user_ctx = NULL
 };

 httpd_uri_t cmd_uri = {
  .uri    = "/action",
  .method  = HTTP_GET,
  .handler  = cmd_handler,
  .user_ctx = NULL
 };
 httpd_uri_t stream_uri = {
  .uri    = "/stream",
  .method  = HTTP_GET,
  .handler  = stream_handler,
  .user_ctx = NULL
 };
 if (httpd_start(&camera_httpd, &config) == ESP_OK) {
  httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &index_uri);
  httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &cmd_uri);
 }
 config.server_port += 1;
 config.ctrl_port += 1;
 if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
  httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
 }
}

void setup() {
 WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
 
 pinMode(MOTOR_1_PIN_1, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_1_PIN_2, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_2_PIN_1, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_2_PIN_2, OUTPUT);
 
 Serial.begin(115200);
 Serial.setDebugOutput(false);
 
 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; 
 
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }
 

 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }
 
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 
 Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 
 startCameraServer();
}

void loop() {
 
}


Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page