top of page

Raspberry Pi Pico MicroPython ile Buton ve LED Kontrolü

Bu uygulamamızda Raspberry Pi Pico kartımıza bağladığımız butonu dijital olarak okuyarak LED imizin yanıp sönmesini sağlayacağız.

Bu uygulamada kullanacağımız malzemelerimiz:

 • Raspberry Pi Pico

 • 5mm LED

 • Push Buton

 • 220R veya 330R Direnç

 • Jumper Kablolar

 • Breadboard

Devremizin şematiği aşağıdaki gibi verilmiştir.


Devremizi kurduktan sonra kodlama kısmına geçiyoruz. Butona basıldığı sırada 1 çıktısını alarak LED yanar. Eğer butona basılmaz ise LED yanmaz. Kodun tamamı aşağıda verilmiştir.


from machine import Pin
led = Pin(21, Pin.OUT)
button = Pin(22,Pin.IN,Pin.PULL_DOWN)
while True:
   if button.value() == 1:
     led.value(1)
   else:
     led.value(0)

Dosyayı IDE içerisinde “Run” butonu ile çalıştırıyoruz.


Comments


Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page