Raspberry Pi Pico MicroPython ile Buton ve LED Kontrolü

Bu uygulamamızda Raspberry Pi Pico kartımıza bağladığımız butonu dijital olarak okuyarak LED imizin yanıp sönmesini sağlayacağız.

Bu uygulamada kullanacağımız malzemelerimiz:

 • Raspberry Pi Pico

 • 5mm LED

 • Push Buton

 • 220R veya 330R Direnç

 • Jumper Kablolar

 • Breadboard

Devremizin şematiği aşağıdaki gibi verilmiştir.


Devremizi kurduktan sonra kodlama kısmına geçiyoruz. Butona basıldığı sırada 1 çıktısını alarak LED yanar. Eğer butona basılmaz ise LED yanmaz. Kodun tamamı aşağıda verilmiştir.


from machine import Pin
led = Pin(21, Pin.OUT)
button = Pin(22,Pin.IN,Pin.PULL_DOWN)
while True:
   if button.value() == 1:
     led.value(1)
   else:
     led.value(0)

Dosyayı IDE içerisinde “Run” butonu ile çalıştırıyoruz.


Son Paylaşımlar