top of page

Raspberry Pi PWM ile LED Kontrolü

Bu uygulamamızda Raspberry Pi kartımıza bağladığımız bir LED’in parlaklığını PWM metodu ile ayarlayacağız.

Bu uygulamada kullanacağımız malzemelerimiz;

 • Raspberry Pi

 • 5mm LED

 • 220R veya 330R Direnç

 • Jumper Kablolar

 • Breadboard


Devremizi şemada gördüğümüz şekilde kuruyoruz.


 

PWM Tekniği Nedir?


PWM(Pulse Width Modulation) tekniği, iki durumlu dijital sinyalleri kullanarak analog bir ortalama değer oluşturmaya yarar. Üretilen bir kare dalgada ON-OFF süreleri ayarlanarak sisteme verilen güç ayarlanabilir.


Duty Cycle(Görev Döngüsü): Sinyalin ON süresinin sabit T periyoduna oranıdır. Yüzde olarak ifade edilebilir ve her zaman 0-1 arası bir değer alır.


 

Bu örnekte ise 50 Hz frekansta PWM ile parlaklığı yavaşça artıp azalan bir led uygulaması yapacağız.

Kodumuzu yazmak için pwm.py adı ile bir dosya oluşturuyoruz.

import RPi.GPIO as GPIO
import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)

LED = 14
 
GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)
pwm = GPIO.PWM(LED, 50)
pwm.start(0)
 
try:
  while True:
     
    for i in range(100):
      pwm.ChangeDutyCycle(i)
      time.sleep(0.02)
 
    for i in range(100):
      pwm.ChangeDutyCycle(100-i)
      time.sleep(0.02)
 
except KeyboardInterrupt:
  pass
 
pwm.stop()
GPIO.cleanup()

Kodumuzu yazıp kaydettikten sonra terminal ekranından

python pwm.py 

komutu ile kodunuzu çalıştırabilirsiniz.

Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page