top of page

Raspberry Pi ve DHT11 ile Sıcaklık ve Nem Ölçümü

Bu uygulamamızda Raspberry Pi ve DHT11 kullanarak ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini okuyacağız ve bu değerleri terminal ekranında anlık olarak göreceğiz.

Bu uygulamada kullanacağımız malzemelerimiz;

 • Raspberry Pi

 • DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü

 • Jumper Kablolar

Devremizi şemada gördüğümüz şekilde kuruyoruz.Kodumuza geçmeden önce DHT11 kütüphanesini kurup modülümüzü Pi ye tanıtmamız gerekiyor. Bunun için terminal ekranına giderek sırasıyla aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
cd Adafruit_Python_DHT
sudo apt-get install build-essential python-dev
sudo python setup.py install   


Daha sonra dht11.py adı ile bir dosya oluşturarak içine kodumuzu yazıyoruz.

import sys
import Adafruit_DHT
sensor=Adafruit_DHT.DHT11 

while True:

  humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 4)
  print('Sicaklik={0:0.1f}*C Nem={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity))

else: 
   
  print('Veri alınamadı')


Kodumuzu yazıp kaydettikten sonra terminal ekranından

python dht11.py 

komutu ile kodunuzu çalıştırabilirsiniz.Comments


Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page